Tránh xa các thể loại chơi bài đa bàn như party baccarat hay multi table